Bezárás MegosztásPénznem HUF
Nyelv hu
-


-


-


-Keresés Ingatlan Azonosító vagy kulcsszó alapján

Hasznos információ tulajoknak
Az ingatlan bemutatása

Nagyon fontos, hogy az ingatlannal kapcsolatos alapinformációk, mint pl. a bérlemény jellemzői, tagoltsága birtokunkban legyenek, s ugyanígy ismernünk kell az ügyfél alapvető igényeit. Irodánk célja, hogy egyaránt átfogó ismeretekkel rendelkezzen mind az ügyfelek igényeivel, mind az ingatlanok jellemzőivel kapcsolatban. Az esetleges hátrányos információt is meg kell osztani az érdeklődővel, de ennek intézését, illetve lekommunikálását talán a legjobb, ha rábízzuk az ügynökre. Ültessük le az ügyfelünket, kínáljuk meg egy itallal, kérjük ki véleményét, elvárásait, lehetőségeit (de ne faggassuk anyagi körülményeiről) Legyünk tisztában azzal, hogy ügyfelünk milyen nyelven beszél és milyen nemzetiségű, s mindig törekedjünk az ingatlan bérbeadásának illetve eladásának esélyének növelésére. Bármilyen kezünkben lévő információt, melyet szándékozunk megosztani az aktuális ügyfelünkkel, előbb egyeztessük le az ügynökkel. Azon kívül tanácsos a megbeszélt időpont előtt 20 perccel megérkezni a bemutatásra szánt ingatlanhoz, hogy elkerüljük azt az esetleges szituációt, hogy a kedves ügyfelünk várjon ránk.Néhány dolog, amit időközben ajánlatos elvégezni, a sikeres üzletkötés elősegítése céljából:
  • Elrendezni az ingatlan körüli dolgokat, hogy mikor megérkezik az ügyfél, megjelelő állapotban legyen
  • Dobjuk ki az összes olyan dolgot, mely fölösleges az ingatlanban
  • Szellőztessünk, hogy friss és üde legyen a levegő
  • Ellenőrizzük a vízelzárót, így elkerülhetjük a kellemetlen szagokat
  • Ellenőrizzük a szobahőmérsékletet, hogy megfelelő legyen
  • S összességében teremtsünk kellemes környezetet
Először az ingatlan lényegesebb helységeit kell megmutatni, ezek pedig:
  • nappali-itt érdemes kezdeni
  • konyha
  • hálószobák
  • fürdőszobák
Ezek után következhetnek az eddig nem látott egyéb helységek (pl. kamra, spájz, tároló, mosókonyha….stb)

Tárgyalás/Szerződés

Mindig az előnyös, pozitív oldalunkat mutassuk, legyünk szívélyesek és kedvesek, s kerüljük az előítéletes viselkedést az egész tárgyalás időtartalma alatt. Előfordulhat, hogy ügyfelünk egy teljesen más környezetből érkezett hozzánk, így érthető, ha a szokásai, és elvárásai, szükségletei különösen hatnak számunkra. Ezen dolgok kezelését, az igények kielégítését bízzuk az ügynökre.
Ne felejtsük el, hogy ügyfeleink legtöbbször jól szituált emberek, s igénylik is a magas minőséget, így jobb ezt a szerződésben garantálni, mint pénzügy érdekek miatt felmerülő problémák miatt évről évre újra tárgyalásokat folytatni. Ellenőrizni kell a fontosabb paramétereket, s lefixálni a fizetés részleteit, mivel ezen a későbbiekben ritkán van lehetőség módosítani. Van még néhány fontos dolog, melyeket a szerződésnek tartalmaznia kell, mint pl. a tulajdonosok dokumentumai, leltár, tehát lista a bútorokról, illetve nagyon fontos a meghatalmazó cég aláírása.


Legyen tisztában ingatlana jogi helyzetével. A tulajdoni lap alapján kiderül, terheli-e jelzálog az
ingatlant, kik a tulajdonosok és milyen hányadban, van-e haszonélvező vagy szolgalmi jog az ingatlanon. Fény derülhet bejegyzetlen széljegyekre és elírásokra is. Osztatlan közös tulajdonú ingatlanoknál (ikerházak, osztatlan telkek, osztatlan házrészek) elővásárlási joggal élhetnek a tulajdonostársak.

Legyen tisztában az ingatlanát esetlegesen érintő rendezési tervvel. A helyi önkormányzat műszaki osztályán a helyrajzi szám alapján felvilágosítást adnak környezete rendezési tervéről! A rendezési tervek nyilvánosak!

Készítsen legalább vázlatos alaprajzot, melyből a lakás beosztása egyértelmű. Értékesítésnél gyakran kérik!

Igyekezzen reális árat kalkulálni ingatlanára. Vegye figyelembe, hogy a piacon túlkínálat van és a hirdetési újságokban szereplő ingatlanok pontos paramétereit, adottságait, állapotát, értékmódosító tényezőit nem ismeri, ezért az ott megjelölt árak csupán irányárnak tekinthetők. Sok energiát, időt és fáradságot takarít meg, ha viszonylag objektíven, érzelemmentesen méri fel lehetőségeit és az ingatlan értékét.

Ne kalkuláljon magas árrést az irányár és a tervezett eladási ár közé, mert potenciális vevőket riaszthat el.

Ne végezzen komolyabb beruházást az eladás előtt, a vevők szeretik a saját képükre formálni, alakítani a kiszemelt ingatlant, és az esetleges beruházások nem növelik jelentősen az ingatlan értékét.

A vevő jelöltekkel tárgyaljon tárgyilagosan és határozottan.
Ne ragadják el érzelmei és kérje tanácsadója segítségét!

Vevőnek az számít, aki már szerződést kötött Önnel, vagy legalább egy előszerződés keretében foglalót fizetett az ingatlanra. Ne lépjen vissza biztatónak ígérkező érdeklődők miatt az ingatlan további meghirdetésétől. Csak akkor utasítsa vissza a további érdeklődőket, ha már megszületett az adásvételi szerződés.

A szerződés-tervezettel forduljon közjegyzőhöz, ügyvédhez, ingatlanforgalmazójához. Komoly konfliktusokat kerülhet el, ha Önt is képviselik az adásvétel során.


Telkek

Az At-Home Bp. Network Kft. Budapest prominent részén közvetít eladó építési telkeket, lebontandó épületeket, sokszor meglévő és hatályos építési engedéllyel. Számos esetben nyújtottunk szakmai segítséget építési engedéllyel kapcsolatos ügyek intézésében. Hatékonyan képviseljük megbízóinkat helyi önkormányzatoknál, nyújtunk teljes körű asszisztenciát legyen az magán vagy céges befektetés. Kerületi Városrendezési Szabályzatokban jártas kollégáink hatékony tanácsadással segítenek eligazódni a bürokrácia útvesztőiben.

Hasznos információk telekvásárlás esetén

Építési telek egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület, amely a beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított és közútról vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető, Telekingatlan adásvétele esetén az eladó arra vállal kötelezettséget, hogy a telek tulajdonjogát és birtokát - vételár megfizetése ellenében - átruházza a vevőre, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a telket átvenni. Telekvásárlás esetén fontos h. a telek az eladó kizárólagos tulajdonában álljon.

Az építési telket beépítési kötelezettséggel kell eladni (A földről szóló 1987. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 26/1987. (VII. 30.) MT. sz. rendelet - a továbbiakban: Ftvégr.). Ennek általában az állam, illetve önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek esetén van jelentősége.

Illeték

A visszterhes vagyonátruházási (vagyonszerzési) illeték a vevőt terheli.
A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke a megszerzett vagyon (telek, vagy telekhányad) terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének 10%-a.

Illetékkedvezmények:

Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak) a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít. A vagyonszerző lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az illetékhivatalnál;

Ha a telekingatlan megszerzője a lakóház felépítését - legkésőbb a határidő elteltét követő 15 napon belül - használatbavételi engedéllyel igazolja, az illetékhivatal a megállapított, de a megfizetés tekintetében felfüggesztett illetéket törli.

Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának visszterhes vagyonátruházási illeték alá eső megszerzése esetén az egyébként járó illeték egynegyedét kell megfizetni.

További hasznos információk:
Energetikai tanúsítvány
Változások az ingatlan adózásban