Bezárás MegosztásPénznem HUF
Nyelv hu
-


-


-


-Keresés Ingatlan Azonosító vagy kulcsszó alapján

Bérbeadás bejelentésével és adózásával kapcsolatos tudnivalók
A személyi jövedelemadó bár egykulcsos (15%, 2016. január 1-től), a kiszámítása nem egyenlő az éves bérleti díjra vetített arányával, ahogy az 1 millió forintot meghaladó éves jövedelem esetén még 14% egészségügyi hozzájárulás is (EHO) további adóterhet jelenthet. Az adók alapja, a jövedelem, ugyanis a bevételek és elszámolható tételek különbsége, de az EHO esetében további tudnivalókra is felhívjuk a figyelmet.
 
Személyi jövedelemadó (SZJA), egészségügyi hozzájárulás (EHO) összege, számítása, bevallása:
Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem adóköteles Magyarországon (nem mindenhol az az EU-ban).
Az adó alapja a bevétel mínusz az adóelőleg-nyilatkozat szerinti költséghányad, azaz a bérbeadásból származó JÖVEDELEM* (figyelem: ennek hiányában a bevétel teljes összege!) Az adózó a lakóingatlan-bérbeadásából származó jövedelmének megállapítására, az önálló tevékenységre vonatkozó adózási szabályoknak megfelelően 2 féle adózási mód közül választhat. Választhatja a nem tételes költségelszámolást, azaz a 90 %-os jövedelemhányadot, vagy a tételes költségelszámolást.
Az SZJA és EHO összege nem a bruttó bérleti díjból (bevétel) számolandó, hanem a választott költség-elszámolású módszer százalékával csökkentett összegnek (azaz a jövedelemnek) a 15%-a (SZJA), ill. 14%-a (EHO).
 
I.) NEM TÉTELES KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS választásakor a bevétel 10%-a elismert költség,
igazolás és számlák nélkül is, azaz 10 % költségátalány levonható az adóalapból:
*JÖVEDELEM = BEVÉTEL 90%-a.
Pl. havi 100 000 Ft-os bérleti díj esetében a jövedelem 100 000 Ft – 10% = 90 000 Ft
SZJA = jövedelem 15%-a (a példa szerint: 90 000 Ft x 0,15= 14 400 Ft)
EHO: évi 1 millió Ft bérbeadásból származó jövedelem esetén a TELJES összeg 15%- a, azaz az 1 M Ft után is fizetendő. A példánál maradva tehát az EHO havi: 90 000 Ft x 0,14 = 12 600 Ft

Fontos: Téves az a sajnos elterjedt nézet, hogy évi 1 millió Ft bevétel alatt nincs adó! Évi 1millió Ft alatti bérbeadásból származó jövedelem (más jövedelem nem számít bele) esetén is kell fizetni SZJA-t, viszont EHO-t csak akkor, ha a bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az évi 1millió Ft-ot, de akkor viszont a teljes összeg után, nem csak az 1 millió Ft-ot meghaladó részre.
Az 1 millió Ft-os EHO mentes (de nem SZJA mentes!) összeg a jövedelemre és nem a bevételre vonatkozik!!! Azaz a bevétel (havi bérleti díj) összegéből levonandó a választott költséghányad %, jelen példánkban 10%, azaz havi 90 000 Ft-al kell számolni, ezt kell beszorozni annyi hónappal, ahány hónapban az ingatlan az adott naptári évben bérbe van adva.   

II.) TÉTELES KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS választásakor költségként elszámolható kiadások
az ingatlan fenntartásával kapcsolatosan jellemzően felmerülő költségek, azaz:
-          a tevékenység folytatása érdekében felmerült, számlával igazolt költségek
(felújítás, karbantartás, javítási költségek)
-          a rezsiköltség, amennyiben Felek a bérleti szerződést úgy kötik, hogy a közüzemek maradnak Bérbeadó nevén és Bérlő a bérleti díjban a közüzemi díjakat, közös költséget is megtéríti a Bérbeadó részére. Bérbeadó a közüzemi számlák összegét költségként elszámolhatja.
-          értékcsökkenés
 
Ez esetben is az alábbiak szerint kell számolni:
JÖVEDELEM = BEVÉTEL MÍNUSZ (TÉTELESEN) ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SZERINT VÁLASZTOTT JÖVEDELEMHÁNYAD %, amelynek  15%-a az SZJA és 14%-a EHO. Az EHO továbbra is évi 1M Ft feletti bérbeadásból származó jövedelem esetén fizetendő a teljes összeg után.

Bármelyik költségelszámolást is választjuk, természetesen naptári évvel kell számolni. Az éves jövedelem kiszámolásához annyi hónappal kell a havi jövedelmet (nem bevételt!) beszorozni, ahány hónapig az ingatlan bérbe van adva.

FONTOS:
FIGYELEM! A számlát vagy pénzügyi bizonylatot minden esetben a BRUTTÓ (adóval növelt) összegről kell kiállítani.
-          Bérbeadó csak az ingatlan tulajdonosa(i) vagy haszonélvezője lehet (ritka, jogilag, formailag szabályozott kivételek nem képezik tárgyát jelen tájékoztatónak).
-          Az évi 1M Ft-os EHO mentes jövedelemhatár az ingatlanra vonatkozik, nem a tulajdonos(ok)ra. Közös tulajdonú (pl. házassági vagyonközösség) lakóingatlan bérbeadása esetén, ha a tulajdonosok ettől eltérő szerződéssel, vagy megállapodással nem rendelkeztek, akkor az adókötelezettség a tulajdoni hányad arányában terheli őket. Pl. házastársak esetében hiába osztják el a bérbeadásból származó jövedelmet egymás között a tulajdoni hányaduknak megfelelően, a jövedelem az ingatlanra vonatkozik és évi 1M Ft felett EHO-t is kell fizetniük a saját tulajdoni hányaduk arányában, ahogyan az SZJA is aszerint fizetendő. Sőt,
-          amennyiben Bérbeadónak több bérbe adott ingatlanból származik jövedelme, azok összeadódnak. Ha több ingatlanból jön össze az évi 1M Ft-ot meghaladó jövedelem, akkor szintén EHO-t kell fizetnie a teljes összeg után. Az évi 1M Ft kizárólag az ingatlan(ok) bérbeadásából származó jövedelmet jelenti, amibe pl. fizetés, egyéb tevékenységből származó jövedelem nem számít bele, viszont:
-          amennyiben Bérbeadó eléri az évi 450 000 Ft EHO plafont (összevontan, ebbe minden más jövedelem, pl. fizetésből levont EHO is beleszámít), további EHO-t nem kell vonni, ill. amennyiben Bérlő kifizetőhely (cég) erről értesítenie kell Bérlőt, aki a bérleti díj bruttó összegéből ezentúl csak SZJA-t von le, a fennmaradó összeget pedig Bérbeadónak fizeti/utalja.
-          amennyiben Bérlő magánszemély, a Bérbeadónak kell az önálló tevékenységből származó jövedelem szabályai szerint megállapított adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hónap 12-ig befizetni a megfelelő beszedési számlákra. A levont, vagy befizetett adót, az év végi adóbevallásban adóelőlegként kell figyelembe venni.
-          amennyiben Bérbeadó az EU másik tagállamában biztosított személy, akkor a jövedelme után Magyarországon nem kell egészségügyi hozzájárulást (EHO-t) fizetni, de a kötelezettség alóli mentességet az illetékes külföldi adóhatóság által kiállított, a másik tagállamban fennálló biztosítást tanúsító igazolással kell igazolni. 
-          ÁFA-s számlát a Bérbeadó akkor jogosult adni, ha a tevékenységi köre a saját tulajdonú ingatlan bérbeadása (pl. irodaházak) és be van jelentkezve az áfa körbe, mivel egyébként az ingatlan bérbeadás áfa mentes, akkor is, ha egyébként áfa alany végzi.