Bezárás MegosztásPénznem HUF
Nyelv hu
-


-


-


-Keresés Ingatlan Azonosító vagy kulcsszó alapján

Külföldi állampolgár lakásvásárlása
TÁJÉKOZTATÓ KÜLFÖLDIEK INGATLAN VÁSÁRLÁSA ÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE
 
 
Külföldi jogi vagy külföldi természetes személy ingatlanvásárlási az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal engedélyével szerezheti meg.
NEM szükséges kormányhivatali engedély az alábbi esetekben:
-   Az Európai Unió tagállamainak (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia) állampolgárai, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezetei,
-   Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (Norvégia, Liechtenstein, Izland) állampolgárai, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezetei
-      Svájc állampolgárai (a 2006. évi CXXV. törvénnyel kihirdetett a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás alapján), valamint
-    Kettős állampolgárok, ha az egyik állampolgársága a magyar vagy tagállami, valamint a külföldön élő magyar állampolgárok, ingatlanszerzése, továbbá
-       Öröklés esetén
A fent felsoroltakon kívüli valamennyi esetben, kizárólag kormányhivatali engedéllyel szerezheti meg. 
 
 
Természetes személyek esetén amennyiben nem tartoznak egyik fent felsorolt ország állampolgárai közé sem, függetlenül attól, hogy Magyarországon milyen státusszal (pl. letelepedett, bevándorolt, menekült) rendelkeznek ingatlan szerzésükhöz szükséges kormányhivatali engedély.
 

 


AZ ENGEDÉLYEZÉSHEZ SZÜKSÉGES IRATOK:
 
1.   KÉRELEM - Az eljárás kérelem beadásával indul, melyet az ingatlan fekvése szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. 
 
2.   ILLETÉK - Az eljárás illetékköteles, az eljárási illeték, ingatlanonként 50.000 Ft.
 
3.   A kérelmező útlevelének, jogosítványának, vagy magyar személyazonosító igazolványának jogi képviselő vagy közjegyző által hitelesített másolatának csatolása szükséges.
 
4.   A kérelemhez mellékelni kell az ingatlanszerzésre irányuló előszerződést vagy szerződést és a megvásárolandó ingatlan 21 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot.
 
5.  MEGHATALMAZÁS - Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el az ügyben, minden esetben kérjük a nevében eljáró jogi képviselő vagy más természetes személy részére adott meghatalmazás egy darab eredeti példányát becsatolni.
 
6.   ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY beszerzése 
 
 
AZ ELJÁRÁS MENETE
 
Amennyiben valamennyi szükséges irat, csatolásra került, a kormányhivatal a leírtaknak megfelelően megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat polgármesterét, és kéri a nyilatkozatát arról, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket. 
A kormányhivatal eljárása során külföldi természetes személykérelmező esetén megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt, valamint az Országos Rendőr-főkapitányságot a közérdeksérelem (kitiltás, beutazási és tartózkodási tilalom, elfogatóparancs) kérdésében.
 
Az engedélyeztetésről a kormányhivatal dönt. Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 15 nap. Az ügyintézési határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.